За нас

“Печатница Графикс” е създадена през 1993г. в гр.Кюстендил с основен предмет на дейност печат и довършителни процеси. Печатницата е специализирана в производството на пълноцветна
продукция от различен характер.

Проспекти, каталози,плакати, флаери, дипляни , листовки, етикети /конвенционални и самозалепващи/, картонени и микровелпапе кутии, календари /работни и многолистни /, фирмена акциденция /фактури,бланки и визитки/, периодика списания, бюлетини, производство на книги за Франция, Германия, Холандия и други европейски страни.